Research Outputs

2006 2006 0.0 0.0 0.2 0.2 0.4 0.4 0.6 0.6 0.8 0.8 1.0 1.0
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Publication

PONS Splošni nemško-slovenski slovar : 70.000 gesel, fraz in stavčnih primerov

2006, Jemec Škoda, Marjeta, Zavrl, Irena